Novi odlok z 21.2.2022

Z 21.2.2022 testiranje HAG postaja samoplačniško, cena HAGT testiranja je 7 eur. Še vedno pa je BREZPLAČNO za:

– osebo z dokazilom o pozitivnem rezultatu samotesta s HAG (fotografija s priloženim osebnim dokumentom ali ploščica v zaščitni vrečki
– osebo, ki ima simptome okužbe s SARS-CoV-2
– osebo, ki želi prekiniti izolacijo med 7. in 10. dnem po pozitivnem testu (z dokazilom o pozitivnem HAgT ali PCR)
– zaposleni v bolnišnicah, dejavnostih socialnega varstva, nastanitvenih zavodih socialnega varstva, zavodih za prestajanje kazni zapora, prevzgojnem domu
– uporabniki storitev bolnišnic in drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti v okviru mreže javne zdravstvene službe